• Diagnòstic 100% gratuït

• Llar lliure d’Humitat

30 Anys de garantia

Problemes d’humitat?

• Empresa líder a Catalunya

Diagnòstic 100% gratuït

30 Anys de garantia

• Llar lliure d’Humitat

  Accepto la Política de Privacitat

  EMPRESA LÍDER EN EL TRACTAMENT D’HUMITATS QUE OFEREIX UNA GARANTÍA TOTAL EN ELS SEUS PRODUCTES I EN LES OBRES QUE REALITZA
  Li farem un pressupost sense compromís que realitzarà un dels nostres tècnics que el visitarà gratuïtament.

  TIPUS D’HUMITAT

  HUMITAT PER CONDENSACIÓ

  L’humitat per condensació s’origina quan es condensa el vapor d’aigüa existent a l’interior de les nostres vivendes.Aquest fenòmen –condensació- es el que provoca l’humitat per condensació i es produeix quan la temperatura interior de la vivenda es superior a la exterior. Aquest tipus d’humitat es la consecuencia de la millora dels aïllaments de les nostres vivendes, i es manifesta a les parets i finestres.

  HUMITAT PER CAPILARITAT
  La capilaritat es produieix degut a un procés natural que facilita que l’aigüa i les sals minerals del subsol pujin a través dels capilars dels materials de la nostra vivenda. Al estar provocades per l’aigüa que puja desde el terreny, les humitats per capilaritat acostumen a apareixer inicialment a les plantes baixes i sòtans, per a continuar pujant pels murs i parets en funció de la quantitat d’aigüa que absorbeixin.
  HUMITAT PER FILTRACIÓ
  L’humitat per filtració es aquella causada per la penetració directe del aigüa al interior dels edificis a través de les parets i/o murs i pot generar-se per la gravetat (als sostres) o bé per la presió de l’aigüa (a parets i sostres). L’humitat per filtració té una especial incidència als sotans, trasters, garatges, pàrquings i plantes semi soterrades i la causa acostuma a ser una mala impermeabilització o un aïllament inexistent.

  EFECTES DE LES HUMITATS

  Esvoracns a les parets

  Olor a humitat a la llar

  Sals erosives a les parets

  Problemes respiratoris

  Deteriorament de la propietat

  Llar bruta i poc acollidora

  Aquestes parets poden patir danys de diferents tipus. Poden afectar només a la seva estètica produïnt taques i esvorancs, i també la estabilitat de les parets i murs al perdre massa o veure’s afectats per les sals minerals que conté l’aigüa ascendent.

  Encara que l’aigüa s’evapori de les zones afectades, l’humitat no s’elimina sense un tractament. Si no evitem que l’aigüa continuï ascendint per les parets i murs, aquesta continuarà al seu interior, fent-se més evident en èpoques de pluja o de baixes temperaturas.

  Consequentment observarem, també, una forta olor a humitat i un ambient molt carregat d’humitat, així com parets amb esvorancs i un bombament de la pintura. Un bon tractament de les humitats aplicat per especialistes, evitarà aquest fenòmen i alliberarà casa seva de les incòmodes consecuències de patir humitat a casa.

  Preparat per contractar a veritables professionals?
   Accepto la Política de Privacitat

   OPINIONS DE CLIENTS

   Cristina (Barcelona)

   Tenia un problema grave de subidas capilares en mi garaje que me estaba produciendo un deterioro en las paredes. Hogar Seco lo solucionó en un par de días y me garantiza el tratamiento por escrito. De momento estoy muy contenta con ellos. Lo recomiendo por la profesionalidad, rapidez y buen hacer.

   Jordi Rodón – Sant Esteve de Palautordera

   Nuestra casa desde que fué construida tenia humedades de condensación, el defecto es que era demasiado hermética, un problema que muchas casas nuevas sufren. Estamos ya desesperados pues las soluciones eran una locura: crear unas paredes de pladur encima de las otras, un revestimiento alrededor de la casa.

   Jose Ramón Lillo (Ciudad Real)

   Teníamos un problema grave de humedades por capilaridad y por condensación que afectaba al suelo ya las paredes. Ello hacía casi inhabitable el día a día en casa. Hogar Seco diagnosticó el problema y gracias a ellos, la situación cambió por completo. Ahora mi casa es perfectamente habitable y además confortable.

   Diagnòstic gratuït! La sol.lució definitiva als problemes d’Humitat
    Accepto la Política de Privacitat